Dugme radi. Tačka.

A sada se vratite da pročitate mejl do kraja.