USLOVI KUPOVINE ONLINE ŠKOLE "COPY RADIONICA"

1. USLOVI PLAĆANJA NA RATE


Dogovorom o prodaji usluge na rate Prodavac (SOULBIZ doo) obavezuje se da izvrši uslugu prema Kupcu pre nego što mu cena iste bude u potpunosti isplaćena, a Kupac se obavezuje da cenu proizvoda isplati u ratama, u određenim vremenskim razmacima.

Prodavac prodaje Kupcu uslugu edukativnog online kursa „Copy radionica“ po ukupnoj ceni od 108.000 RSD (900 EUR). Kupac će na račun Prodavca u četiri rate (u datumima naknadno dogovorenim), uplaćivati mesečno iznos od 27.000 RSD (225 EUR).

Sve rate su bez obračuna kamata ili bilo kakve dodatne nadoknade.

Kupac je saglasan da će isplatiti ceo dogovoreni iznos zaključno sa završetkom usluge (do poslednjeg časa Copy radionice).


2. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA


Kupac je suglasan sa tim da razume da su svi materijali edukativnog online kursa „Copy radionica“ autorsko delo autora (PR ŽMK Snežana Šarčević i Soulbiz doo), i da se kao takvi ne mogu koristiti u dalje komercijalne svrhe.

 

Kupac je saglasan da uplatom iznosa u celosti ili uplatom prve rate potvrđuje da je pročitao sve uslove kupovine i da je samim tim saglasan sa istim. 


Nije moguće platiti samo jednu, dve ili tri rate, a zatim odustati od ugovorene obaveze plaćanja, jer u tom slučaju se krši ugovorna obaveza, a kašnjenje sa uplatama ili nepostupanje u skladu sa ovim Ugovorom, podležu pravnim posledicama.