USLOVI KUPOVINE ONLINE EDUKACIJE "COPY ŠKOLA"

1. USLOVI PLAĆANJA NA RATE


Dogovorom o prodaji usluge na rate Prodavac (SOULBIZ doo) obavezuje se da izvrši uslugu prema Kupcu pre nego što mu cena iste bude u potpunosti isplaćena unapred utvrđenom dinamikom, a Kupac se obavezuje da cenu proizvoda isplati u ratama, u određenim vremenskim razmacima.

Prodavac prodaje Kupcu uslugu edukativnog online sadržaja „Copy škola“ po ukupnoj ceni od 106.200 RSD (900 EUR). Kupac će na račun Prodavca u tri rate (u datumima naknadno dogovorenim), uplaćivati mesečno iznos od 35.400 RSD (300 EUR).

Sve rate su bez obračuna kamata ili bilo kakve dodatne nadoknade.

Kupac je saglasan da će isplatiti ceo dogovoreni iznos zaključno sa završetkom usluge (do poslednjeg časa Copy škole).


2. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA


Kupac je saglasan sa tim da razume da su svi materijali edukativnog online programa „Copy škola“ autorsko delo autora (PR ŽMK Snežana Šarčević i Soulbiz doo), i da se kao takvi ne mogu koristiti u dalje komercijalne svrhe.

 

Kupac je saglasan da uplatom iznosa u celosti ili uplatom prve rate potvrđuje da je pročitao sve uslove kupovine i da je samim tim saglasan sa istim. 


Nije moguće platiti samo jednu ili dve rate, a zatim odustati od ugovorene obaveze plaćanja, jer u tom slučaju se krši ugovorna obaveza, a kašnjenje sa uplatama ili nepostupanje u skladu sa ovim Ugovorom, podležu pravnim posledicama.